piątek, 25 września 2015

Practice - 31

Scramble: U2 L2 F2 U2 R' B2 R2 U2 B2 F R2 F' L2 D2 U L2 F' R' U L2
Solution: B D R' B L2 B' R B L' B2 R F B2 U L F2 D2 L' U2 L D2 L' U' B2 D U' L U' L' D' R' (31)

EO + blocks: B D B # L B2 R F (7)
All but 4C: B2 U L F2 @ L' U B2 D U' L U' L' D' R' (21)
3C: [B' R' B, L2] at # (26)
3C: [D2, L' U2 L] at @ (31)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz